skip to Main Content

Werkzaamheden waterleiding Industrieweg

De drinkwaterleidingen in de Industrieweg in Berkel en Rodenrijs moeten worden vervangen. Hiervoor is het nodig graafwerkzaamheden te verrichten in het trottoir en/of rijbaan.

De werkzaamheden starten in de week van 5 september en duren naar verwachting tot 9 december. De planning is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden. Het  vervangen van de waterleiding vindt nu plaats, omdat wij het werk kunnen combineren met werkzaamheden van de gemeente Lansingerland

Gevolgen drinkwatertoevoer & bereikbaarheid

  • Tijdens de werkzaamheden moet uw drinkwatertoevoer mogelijk één of meerdere malen worden onderbroken. Daarover stellen wij u minimaal één dag voor de afsluiting schriftelijk op de hoogte. Op onze website dunea.nl vindt u tips over hoe u zich kunt voorbereiden op een wateronderbreking. Als u vanwege bedrijfsvoering eerder wilt worden geïnformeerd over het afsluiten van de drinkwatertoevoer, dan kunt u dit aangeven bij de projectleider.
  • Om de waterlevering zo kort mogelijk te onderbreken, is het nodig om een tijdelijk waterleiding aan te leggen. Deze wordt na aanleg van de definitieve leiding weer verwijderd. Er zal daarom drie keer worden gegraven op dezelfde locatie.
  • Vanwege de omvang van de werkzaamheden zullen in de Industrieweg de parkeervakken en/of het trottoir gefaseerd niet beschikbaar zijn voor parkeren. Ter plaatse van de betreffende gedeeltes wordt dit op voorhand aangegeven door middel van borden / afzetting.
  • Door de werkzaamheden wordt mogelijk het trottoir opengebroken. Uiteraard wordt de toegang tot uw woning / bedrijf bereikbaar gehouden. De bestrating wordt zo snel en zoveel mogelijk weer in oorspronkelijke staat hersteld.

Waar vinden de werkzaamheden precies plaats?

  • in de Industrieweg tussen huisnummer 90 t/m 124, de even kant:
  • in de Industrieweg tussen huisnummer 5 t/m 52, de even en oneven kant ;

Woont u niet op bovengenoemde adressen, dan zal de overlast beperkt blijven tot opbrekingen / verkeershinder / het onderbreken van de waterlevering.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neemt u dan contact op met de heer M. Straatman van aannemer Visser en Smit Hanab BV, te bereiken onder 06-22263044.

Met overige vragen kunt u terecht bij Dunea: de heer R. Berenbak, toezichthouder: 06 51828908, de heer J. van Hezel 06 29181531 of de heer C.M.J. Vogels, projectleider: 088-3475577.

Storingen

Onaangekondigde storingen aan de watertoevoer kunt u tussen 8.00 uur en 16.00 uur melden via  onze toezichthouder via telefoonnummer: 06 51828908 en na dit tijdstip via telefoonnummer 088-3474747.