Toncar Bosch Car Service is verhuisd naar Bedrijvenpark Rodenrijs

Toncar verhuisd

Na een grondige verbouwing is Toncar Bosch Car Service per januari 2015 verhuisd naar ons Bedrijvenpark Rodenrijs aan de Industrieweg 43-45. Toncar heeft 33 jaar aan de Rodenrijseweg gevestigd gezeten maar had daar geen doorgroeimogelijkheden door onder andere ruimtegebrek. Het nieuwe pand biedt meer dan genoeg ruimte om alles te laten zien wat er op autogebied mogelijk is. De receptie is het centrale punt in het bedrijf van waaruit alle afdeling in werking kunnen worden gezien.

Op 29 april is het pand officieel geopend door de wethouder van Lansingerland.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

directie Toncar

 

Uitnodiging Crowdfunding event vluchtelingenhulp

ZOA vluchtelingenhulp

Het zal u niet zijn ontgaan. De heftige beelden en verhalen van Syrische vluchtelingen. Mensen als u en ik, op de vlucht. Weg van alles wat hen lief is. Naar daar waar geen mens hen kent. Ze niet weten hoe ze hun dierbaren moeten beschermen, te eten moeten geven. Een toekomst zonder perspectief. Een toekomst zonder hoop.

Raakt het ons nog? Of overweldigt het geweld van de wereld ons zo dat we moedeloos toezien. Er is moed voor nodig om de ellende van deze wereld recht in de ogen toe kijken. Er is moed voor nodig om in beweging te komen. Er is moed voor nodig om te geloven dat je wel het verschil kunt maken.

Verschil maken kan op vele manieren. De heren Peter Koppert en Mark Houweling verkozen hun eigen manier samen met ZOA, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vluchtelingen. Zij nodigen u uit om mee te doen.

Bekijk hier hun boodschap:

Uitnodiging om te komen naar het crowdfunding event op 21 mei 2015

Uitnodiging om te komen naar het crowdfunding event op 21 mei 2015

 

U bent van harte welkom op het crowdfunding event:

Donderdag 21 mei
van 16.30 uur – 18.30 uur
bij Koppert Biological Systems, Veilingweg 14 in Berkel en Rodenrijs

Klik hier om u aan te melden.

 

ZOA is een internationale christelijke hulporganisatie met thuisbasis in Nederland die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of een gewapend conflict. Samen met de getroffen gemeenschappen wil ZOA werken aan herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door bijvoorbeeld inkomens- en landbouwprojecten. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.zoa.nl/

zoa logo

Inloopbijeenkomst groot onderhoud aan de N471b

Inloopbijeenkomst
Dinsdag 10 maart 2015 tussen 17.00 uur en 19.00 uur

BAM infra Regio West Wegen voert in opdracht van de Provincie Zuid Holland het groot onderhoud van de N471b uit. Deze provinciale weg van ruim 7 kilometer lang begint bij rotonde Tolhekplein en eindigt bij rotonde Doenkadeplein. Om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken wordt het vernieuwen van de weg in delen en grotendeels in de nacht uitgevoerd.
Deze werkzaamheden zullen starten op dinsdag 7 april en duren naar verwachting drie weken.

Op dinsdag 10 maart vindt er tussen 17.00 uur en 19.00 uur een inloopbijeenkomst plaats.

U bent van harte welkom bij de locatie van Van der Helm, Nobelsingel 2 te Berkel en Rodenrijs (Helmhoek).

Tijdens deze bijeenkomst hangen er onder andere tekeningen van de uit te voeren werkzaamheden en de faseringen. Ook kunt u nader kennis maken of eventuele vragen doornemen met het projectteam van de Provincie Zuid Holland en BAM Infra. Zij geven u graag uitleg over de fasering van de werkzaamheden, verkeersmaatregelen en alle andere zaken waarmee ook ons Bedrijvenpark Rodenrijs mogelijk mee te maken krijgt.

Aanmelden:
Het wordt op prijs gesteld als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar: n471@bamwegen.nl

Het te vernieuwen wegvak wordt in zeven delen aangepakt. Meer informatie over de fasering en de gevolgen daarvan vind u op de website: www.bamwegenn471.nl

Daarnaast vind u hier ook het informatieblad met planning, fasering en omleidingroutes: Planning en Fasering A3_Lansingerland N471_def 150223

 

 

provincieZH2 BAM_Infra_groenoranje_diapositief

 

Afsluiting N209 – A13 in februari en maart 2015

N209 Reconstructie Knoop A13 – meerdere afsluitingen in Februari en Maart 2015

De provincie Zuid-Holland werkt in februari en maart 2015 aan de aansluiting (knoop) van de N209 en de A13. De provincie werkt in die periode aan de N209 en de toerit en afrit van de A13 op de N209, bij vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Weggebruikers moet rekening houden met afsluitingen en omleidingen. Verkeer wordt omgeleid via borden.

Afsluiting toerit A13 vanaf de N209 (en het vliegveld) richting Den Haag
De toerit is van maandag 23 februari 2015 01.00 uur tot maandag 30 maart 2015 05.00 uur afgesloten. Bij het verlaten van de N209 of het vliegveld geldt een omleiding richting Den Haag.

Zie ter verduidelijking deze plattegrond: DEF 5 Weken 29012015 15_1009_3

 

Nachtafsluiting toerit A13 vanaf N209 (en het vliegveld) richting Rotterdam

De toerit is van maandag 23 februari 2015 tot en met vrijdag 27 februari 2015 in de avond en de nacht afgesloten tussen 20.00 uur en 05.00 uur.

Afsluiting afrit A13 vanuit Rotterdam richting N209 (en vliegveld)

De afrit is in de nacht van maandag 23 februari tot en met vrijdag 27 februari van 20.00 uur tot 05.00 uur afgesloten.
In het weekend van vrijdag 27 februari 20.00 uur tot en met maandag 2 maart 05.00 uur is de afrit afgesloten voor verkeer. Van maandag 2 maart tot en met vrijdag 6 maart is de afrit dicht van 20.00 uur tot 05.00 uur.

Zie voor de omleidingroute deze plattegrond: DEF Weekend 29012015 15_1009_4
Werkzaamheden
Na deze werkzaamheden kan het verkeer in maart gebruikmaken van het nieuwe gedeelte van de N209 aan de kant van Den Haag. Vervolgens wordt het viaduct over de A13 gesloopt en het deel van de N209 aan de zijde van Rotterdam gerealiseerd.

Hinder
Hoewel de Provincie Zuid Holland er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, is enige overlast niet te voorkomen. Ook kan verkeer te maken krijgen met een lagere maximum snelheid vanwege de werkzaamheden en rijstrookafzettingen op de N209. Door weersomstandigheden kunnen  werkzaamheden enige weken opgeschoven worden. De Provincie Zuid Holland vraagt hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Volg de Provincie Zuid Holland op Twitter of lees meer op de webpagina N209.

Ondernemersbijeenkomst / nieuwjaarsborrel

Heb je het al in je agenda gezet? Donderdag 22 januari 2015 vanaf 17.00 uur; locatie Veilingweg 14.

Maak tijd en kom ook! Op donderdag 22 januari 2015 vanaf 17.00 uur is iedere ondernemer van het Bedrijvenpark Rodenrijs van harte welkom voor een hapje, soep en een broodje, vervolgens de vergadering en afsluitend een nieuwjaarsborrel.

 

Agenda:

 22-01-2015 Locatie: (Koppert) Veilingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs

  • 17:00:         Inloop / ontvangst met soep en broodjes
  • 18:00:         Welkom
  • 18:10:         Wethouder Lansingerland Albert Abee
  • 18:40:         Stand van zaken BBR en vooruitzicht
  • 19:00:         Presentatie Stichting Van Oldenbarnevelthoeve
  • 19:30:         Pauze (koffie / thee)
  • 19:45:         Presentatie BIG (Brightfiber) Glasvezel
  • 20:15:         Afsluitende borrel

Tijdens deze vergadering zullen Wethouder Lansingerland Albert Abee, Hoofd beheer en onderhoud Lansingerland Ruud de Prez, Accountmanager bedrijven Martijn van Hoogenhuijze en last but not least onze wijkagent Annemiek Roos aanwezig zijn. Je kunt ongetwijfeld eventuele vragen bij hen neerleggen.

Verder geeft de heer Jan Pieter Blonk, voorzitter van de Stichting Oldenbarnevelthoeve in Berkel en Rodenrijs een presentatie waarbij nog 2 bestuursleden aanwezig zijn.

Na de pauze is er een presentatie door het bedrijf Bright Fiber, zij bieden op een andere wijze een glasvezelverbinding aan die voor ons bedrijvenpark zeer interessant kan zijn.

Kortom een zeer interessante avond met zeer interessante bezoekers. Hier kun je niet omheen.

In verband met hapje en drankje graag even een bericht of je wel of niet én met hoeveel personen je komt naar: info@bedrijvenparkrodenrijs.nl.

 

foto 4 [300x225]

Bedrijvenpark Rodenrijs nu ook op Facebook

Bedrijvenpark Rodenrijs vindt je nu ook op Facebook: http://www.facebook.com/Bedrijvenpark-Rodenrijs.

Vind de pagina leuk en blijf als eerste op de hoogte van alles wat er gebeurt op het Bedrijvenpark, alle nieuwtjes, alerts, weetjes enzovoorts. Heb je zelf een nieuwtje, leuke foto of iets anders wat aandacht nodig heeft?

Zet het op de tijdlijn of stuur een PB.

Ondernemers bedrijvenpark Rodenrijs stemmen voor BIZ – Rodenrijs

Berkel en Rodenrijs – De ondernemers van Bedrijvenpark Rodenrijs hebben vóór de BIZ – Rodenrijs gestemd. Hiermee treedt op 1 januari 2012 de BIZ – Rodenrijs in werking. Uit de draagvlakmeting bleek dat 75 procent van de ondernemers die hebben gestemd, voor de oprichting waren. De gemeente Lansingerland en het bestuur van de Stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs (stichting BBR) toonden zich verheugd met dit resultaat.

De BIZ is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Alle ondernemers op bedrijvenpark Rodenrijs betalen mee aan de kosten die de investeringen in de kwaliteit en veiligheid van het gebied met zich meebrengen. De gemeente int hiervoor een extra belasting naast de OZB die ze als subsidie één op één uitkeert aan de stichting BBR. Het is een manier om een vorm van parkmanagement op te richten op bestaande bedrijven.

Draagvlakmeting
In januari 2011 vond op verzoek van de Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs een eerste gesprek plaats. De ondernemers gaven aan behoefte te hebben aan een vorm van parkmanagement, maar de stichting zag in dat men nooit alle ondernemers op het bedrijventerrein mee zou krijgen. De BIZ regeling, een experimentwet vanuit de rijksoverheid, werd dit jaar voor dit probleem ontworpen. De Kamer van Koophandel en de gemeente Lansingerland reageerden enthousiast en zochten een kwartiermaker. In mei 2011 vond een informele draagvlakmeting onder de ondernemers plaats. Op basis hiervan werden een activiteitenplan en een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Op 30 augustus zag de stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs (BBR) het levenslicht en werd de uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Op 29 september heeft de gemeenteraad van Lansingerland de Verordening, die nu ter inzage ligt, vastgesteld onder de voorwaarde dat aan de formele draagvlakmeting zou worden voldaan. De ondernemers hebben in meerderheid voor gestemd waardoor op 1 januari de verordening in werking treedt.

Vlag
Burgemeester Ewald van Vliet overhandigde de nieuwe BBR vlag aan de afgevaardigden van zowel de ondernemers als van de mensen die er hard aan werkten om de regeling in Lansingerland te formaliseren.
“Achter de schermen is men al een aantal jaren bezig, maar nu begint het eigenlijke werk pas. Compliment voor de inzet; ook in Rodenrijs is het goed ondernemen. Samen kunnen we een succes maken met deze regeling die geldt voor de komende vijf jaar. In de hoop dat we in die periode met elkaar gaan ervaren dat bedrijventerreinen niet meer zonder goed parkmanagement kunnen en willen.” Naar aanleiding van dit initiatief voert ook de tuinbouw op dit moment een draagvlakmeting uit in de tuinbouwgebieden van Lansingerland. “Mocht het lukken dan zal het voor de tuinbouw de eerste en tot nu toe nog de enige tuinbouwsector in heel Nederland worden die een dergelijk parkmanagement voor de terreinen aangaat. Het wachten is nu op de uitslag van de meting.”

Heffing
De in totaal 74 bedrijfsadressen op Bedrijventerrein Rodenrijs krijgen elk een extra BIZ-heffing, gerelateerd aan de WOZ waarde. Die extra gelden, door de gemeente geïnd, gaan vervolgens naar de Stichting BBR die de kar gaat trekken. In totaal zal men kunnen beschikken over een bedrag van € 52.000,- waar plannen voor kunnen worden gemaakt. Nu al is bekend dat een belangrijk deel ervan zal worden aangewend voor camerabewaking en de aanstelling van een parkschout.

Bron: De Heraut Online

Oprichting Stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs een feit

Berkel en Rodenrijs – Gemeente en ondernemers schaarden zich dinsdag 30 augustus rond de tafel voor de ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst regelt de afspraken tussen de verschillende partijen om te komen tot een inrichting van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) op bedrijvenpark Rodenrijs. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van notaris Pepijn Beliën van Oostland partners notarissen.

Na de oprichting van de Stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs (BBR) ondertekenden de kersverse voorzitter Emie Vitalis van Novelties en burgemeester Ewald van Vliet van de gemeente Lansingerland de uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst regelt de afspraken tussen de verschillende partijen om te komen tot een inrichting van een BIZ op bedrijvenpark Rodenrijs. Volgens Emie Vitalis is het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst een goede stap in de richting om daadwerkelijk tot een Bedrijfsinvesteringszone op bedrijvenpark Rodenrijs te komen. De BIZ is echter nog geen feit. Hiervoor dienen de ondernemers zich positief uit te spreken tijdens een formele draagvlakmeting die binnenkort plaatsvindt.

BIZ
Een BIZ is een wettelijk instrument waarin alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. De kosten van de investeringen in de kwaliteit worden verdeeld onder alle ondernemers in het aangewezen gebied. De gemeente int deze kosten als belasting en geeft de verkregen gelden als subsidie aan de BBR. Hiermee wordt een vorm van parkmanagement voor het bedrijvenpark geïntroduceerd.
De wetgever heeft de BIZ experimentwet opgesteld om met name de ondernemers op bestaande bedrijventerreinen of in winkelgebieden een kans te geven om parkmanagement in te voeren. De wet biedt tot 31 december 2011 de ruimte om een gemeentelijke verordening vast te stellen. Zonder de BIZ is gebleken dat het praktisch onmogelijk is om alle ondernemers op een bestaand bedrijventerrein mee te laten betalen aan een vorm van collectief beheer.
De Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs heeft de gemeente benaderd mee te werken aan het oprichten van een BIZ voor het bedrijvenpark Rodenrijs.
Ten behoeve van de BIZ is een speciale verordening noodzakelijk. Hieraan wordt hard gewerkt. In september wordt de concept verordening in de Commissie Algemeen Bestuur besproken, daarna wordt deze aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.
De gemeenteraad stelt een belastingverordening vast. De verordening bepaalt tenminste het beoogde gebied, de bijdrageplichtigen, het tarief, de vereniging/stichting die de activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de heffing krijgt. Naast deze belastingverordening komen in de uitvoeringsovereenkomst de vruchten van het overleg met de ondernemers tot uiting.

Formele draagvlakmeting
Nadat de belastingverordening door de gemeenteraad is vastgesteld, vindt er een formele draagvlakmeting plaats onder de ondernemers in de zone. De verordening kan pas in werking treden indien gebleken is dat er voldoende draagvlak bij de beoogde bijdrageplichtige ondernemers in het gebied is. De gemeente organiseert de draagvlakmeting. Er worden drie voorwaarden aan het draagvlak gesteld: de respons bij de draagvlakmeting is minimaal 50%, van de respondenten is minimaal tweederde voor én de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers. Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de belastingverordening in werking.