Nieuwsbrief december 2020

Fijne feestdagen!

De feestdagen zijn dit jaar heel anders dan normaal. Samen zijn met je geliefden (uiteraard passend binnen de coronamaatregelen) is belangrijker dan ooit. We wensen je ondanks alles een fijne kerst en een geweldig nieuwjaar! Op naar veel mooie momenten in 2021!

Oud en Nieuw

Er mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken en om te voorkomen dat alternatieven in de vorm van makkelijk brandbare zaken zoals hout, banden en open (vuil)containers kunnen worden gevonden, vragen we je dit soort zaken niet op je terrein te laten liggen/staan.

Voorkom brand in je bedrijf

Diefstal, brand, inbraak en vandalisme; de jaarwisseling brengt een sterk verhoogde kans aan veiligheidsrisico’s met zich mee. Extra alert zijn en het treffen van preventieve maatregelen, kan dan hét verschil maken.

Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. Onveilig gebruik van elektrische installaties en onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Daarnaast is helaas ook brandstichting een veel voorkomende oorzaak! Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven.

Brandoorzaken

Het vaststellen van een brandoorzaak is niet altijd makkelijk, maar naar schatting wordt twintig procent van de branden veroorzaakt door brandstichting. Vandalisme is een van de belangrijkste redenen voor brandstichting. Als sprake is van vandalisme, is er vaak geen duidelijke relatie tussen de brandstichters en uw onderneming.


Waarom mijn bedrijf?

In principe kan in ieder gebouw een brand ontstaan, maar sommige gebouwen vormen een hoger risico dan andere. Zo hebben leegstaande gebouwen en bedrijven met grote hoeveelheden brandbare (buiten)opslag een hogere kans om door brandstichting te worden getroffen. In vergelijking met een ‘normale’ brand levert brandstichting vaak meer schade op, omdat:

 • er op meerdere of kwetsbare punten brand wordt gesticht;
 • er vaak gebruik wordt gemaakt van benzine of andere brandversnellers;
 • de brand wordt gesticht op een moment dat deze niet zo snel wordt ontdekt wordt,
 • bijvoorbeeld tijdens sluitingstijd;

Afvalbehandeling

Opslag van pallets, brandbaar afval, autobanden, zwerfafval en soortelijke materialen tegen de gebouwen of onder afdaken vormen een groot risico.

 • Ruim deze materialen (inclusief afvalcontainers en dergelijke), zeker in de komende periode, daarom zoveel mogelijk op.
 • Als dat niet kan, zorg dan dat de materialen ten minste tien meter van de gebouwen of afdaken worden opgeslagen. Check hierbij ook de verzekeringspolis want verzekeraars kunnen wel eens extra eisen stellen aan buitenopslag.
 • Let ook goed op wat er bij uw buren staat.
 • Als het noodzakelijk is afval op korte afstand van de gebouwen en/of afdaken op te slaan, doe dit dan in onbrandbare containers met afsluitbare deksels. De containers moeten na werktijd worden gesloten én ook worden afgesloten.
 • Plaats afvalcontainers op een vaste plaats en zorg dat ze niet te vol zitten.
 • Voer afval regelmatig af, zodat er niet onnodig veel opgeslagen staat.

Buitenopslag

Als brandbare goederen of materialen buiten op moeten worden geslagen, houd dan rekening met het volgende:

 • Beperk opslag van brandbare goederen of materialen tot een minimum. Wellicht kan just in time levering je daarbij helpen.
 • Als buitenopslag toch noodzakelijk is, zorg dan dat dit op ten minste tien meter van gevels en/of afdaken gebeurt.

Opslag brandgevaarlijke vloeistoffen en/of gassen

 • Voor opslag van brandbare vloeistoffen of gassen geldt het volgende:
 • Beperk de hoeveelheden opgeslagen brandbare vloeistoffen of gassen tot een minimum.
  Zorg dat de opslag voldoet aan de PGS/CPR-normen die gelden voor brandbare vloeistoffen of gassen. Kijk ook hier naar de meest veilige positie voor opslag op uw terrein.

Portacabins en andere tijdelijke gebouwen

Portacabins en andere tijdelijke gebouwen hebben vaak een brandbare constructie en zijn daarom een makkelijk doelwit voor brandstichting. Zorg dus dat ze zover mogelijk van je ‘vaste’ gebouwen worden geplaatst. Laat deze tijdelijke gebouwen verwijderen zodra je ze niet meer nodig hebt.

Voor de checklist kijk op:
https://checklistbrand.nl

Anti-inbraaktips

Voor inbrekers is oud en nieuw verreweg het meest populaire moment van het jaar om toe te slaan. Voor inbrekers belangrijke randvoorwaarden zijn dan aanwezig: het zijn de donkere wintermaanden, veel bedrijven en panden zijn dan gesloten en inbrekers kunnen vaak ongestoord hun gang gaan. Een bedrijfsinbraak kan vervelende gevolgen hebben. Dieven nemen misschien niet alleen waardevolle spullen mee, maar maken mogelijk ook vertrouwelijke bedrijfsgegevens en –informatie buit. De inbraak kan gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf, want misschien bent u genoodzaakt om de productie, verkoop en bestellingen een paar dagen stil te leggen. Kortom: hoge kosten en gepieker over de toekomst.

Inbrekers bepalen hun doelwit meestal pas op het laatste moment. Zorg dat ze uw pand voorbij lopen. Een aantal tips:

 • Spreek met buren en omwonenden af dat u elkaars panden in de gaten houdt. Dat is vooral voor de komende periode van belang.
 • Voorkom inspectie vooraf. Instrueer uw personeel dat ze onbekenden in het pand aanspreken door te vragen wat ze komen doen.
 • Zorg dat uw inventaris van buitenaf niet te zien is.
 • Markeer waardevolle voorwerpen met een unieke, niet verwijderbare, (post)code of naam en bevestig ze met speciale kabels aan het bureau.
 • Snoei hoge struiken en bomen rondom het hekwerk of het pand tot maximaal 1 meter hoog.
 • Laat achter ‘ongebruikte ramen’ (magazijn, wc), glazen deuren of lichtkoepels een zwaar bevestigd traliewerk monteren.
 • Vervang enkel glas door dubbel of (op inbraakgevoelige plaatsen) gelaagd glas.
 • Laat met stickers en posters duidelijk weten dat uw bedrijfspand beveiligd is.
 • Bescherm uw buitenlichten met slagvast materiaal of hang ze ver buiten bereik.
 • Pas op met dakplaten op loodsen en magazijnen. Deze zijn zeer eenvoudig open te knippen.
 • Vervang standaarddeuren door massieve exemplaren van 4 cm dikte.
 • Laat een (erkend) alarmsysteem plaatsen. Check de installateur bij de Stichting BORG. Het alarm moet de poging tot inbraak direct aan de buitenzijde signaleren en niet pas als er iemand tot in het pand is doorgedrongen. Dan is het te laat.
 • Sluit het (stil) alarmsysteem op een politie- of particuliere alarmcentrale aan.
 • Maak compartimenten: extra beveiligde ruimten waar waardevolle spullen achtergelaten.

Gezondheid en veiligheid tijdens sluiting

Wanneer uw bedrijf de komende periode is gesloten, vragen we u om de gezondheid en veiligheid in uw bedrijf te waarborgen. We adviseren u dan de volgende acties uit te voeren:

Hygiënespoeling

De wateraansluiting moet regelmatig doorgespoeld worden met zowel koud als heet water, zodat gootstenen en toiletten niet droogvallen. Volgens de Nederlandse richtlijnen moet minimaal één keer per week worden gespoeld op de vorming van ziektekiemen tegen te gaan. Als de periode van niet-gebruik langer is, moet afsluiting op het overdrachtspunt worden overwogen en moet er worden doorgespoeld wanneer de aansluiting weer in gebruik wordt genomen. Dit is erg belangrijk ter voorkoming van legionella.

Koude opslagplaatsen en/of koelfaciliteiten

Als in uw organisatie koelmagazijnen en/of koelinstallaties met opgeslagen levensmiddelen staan en deze zijn uitgerust met een storingsalarmfunctie en storingsdoorvoersysteem vragen we u om ervoor te zorgen dat uw gebouwtechnicus, beveiligingsdienst of een andere medewerker hier toegang toe heeft.

Verwijdering levensmiddelen

Als u dat nog niet hebt gedaan, vragen we u alle bederfelijke levensmiddelen te verwijderen en alle afvalcontainers te legen. Controleer tijdens een inspectieronde ook op ongedierte.

Controleer op onnodig energieverbruik

Schakel als dat mogelijk is tijdschakelaars voor reclameverlichting, airco’s en/of andere technische installaties uit. Koppel elektrische apparaten die momenteel niet in gebruik zijn van de stroomvoorziening los. Zet de radiatoren in de antivriespositie.

Regelmatige inspectie van de verhuurde ruimte

Inspecteer uw bedrijf tenminste één keer per week. Controleer of deuren en ramen gesloten zijn.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Bedrijvenpark Rodenrijs
Leo Hofman, Inez Houwen, Peet van Herk