Instemming BIZ 2017-2021

Op dinsdag 20 december heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het BIZ voorstel. Na een ruim halfjaar inzet is het ons allen gelukt om de BIZ te verlengen. Met een ruime meerderheid heeft u nagenoeg allen voor de BIZ gekozen. U heeft dit bericht inmiddels ook per brief van de gemeente ontvangen.

Dit betekent dat we de komende 5 jaar gaan voortzetten wat we tot nu toe bereikt hebben, en verder. Met elkaar zorgen dat alles netjes, schoon, heel en veilig blijft en liefst nog beter wordt.

Vanuit het bestuur willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen!