Instemming BIZ 2017-2021

Op dinsdag 20 december heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het BIZ voorstel. Na een ruim halfjaar inzet is het ons allen gelukt om de BIZ te verlengen. Met een ruime meerderheid heeft u nagenoeg allen voor de BIZ gekozen. U heeft dit bericht inmiddels ook per brief van de gemeente ontvangen.

Dit betekent dat we de komende 5 jaar gaan voortzetten wat we tot nu toe bereikt hebben, en verder. Met elkaar zorgen dat alles netjes, schoon, heel en veilig blijft en liefst nog beter wordt.

Vanuit het bestuur willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen!

Op naar een nieuwe BIZ 2017-2021

De ondernemingsvereniging van Bedrijvenpark Rodenrijs is bezig om een nieuwe BIZ te realiseren voor de komende vijf jaar. Daarbij wordt kritisch gekeken naar het nut en hetgeen bereikt is. Elke twee weken wordt in de Heraut een onderwerp toegelicht dat door de BBR is aangepakt:

Bedrijventerrein Rodenrijs in De Heraut

De ondernemingsvereniging van Bedrijvenpark Rodenrijs laat de lezers van De Heraut kennis maken met het grote aantal bedrijven dat zich bevindt op het bedrijventerrein. Ondernemers krijgen de gelegenheid de deur op een kier te zetten en de lezer een kijkje in de keuken te gunnen.

De voorgaande uitgaven kunnen hieronder worden bekeken:

Onderhoud Grijs/Groen op het Bedrijvenpark

Onderhoud Grijs/Groen op het Bedrijvenpark

Even en uitleg van grijs/groen: dit zijn die delen van het bedrijvenpark die niet door de gemeente onderhouden worden omdat deze niet onder het openbaar groen en/of straatwerk vallen.
Vorig jaar hebben we een proef gedaan met het onderhoud van deze gebieden. Velen van u kennen nog Jan Rodenburg met zijn BBR hesje compleet met bezem, schoffel en hark.

Groenvoorziening

Nu Jan gestopt is en de proef ten einde hebben we als bestuur besloten om door te gaan met het aanpakken van deze gebieden. Ondanks dat dit eigenlijk privéterrein is van de ondernemers willen we toch het aanzicht dermate op peil brengen en houden dat een ieder die het ervaart er positief tegenover staat. Een goed voorbeeld doet goed volgen, daar rekenen we op.

Dit betekent dat per 1 september het bedrijf Sonneveld Groenprojecten ongeveer 1 dag in de week in opdracht van de BBR deze zaken gaat aanpakken. We hebben een ronde gedaan met het bedrijf en aangegeven wat er gedaan moet worden om het aanzicht te verbeteren dus Sonneveld weet precies wat er moet gebeuren. Het kan dus zijn dat zij een strookje van uw eigen terrein meenemen echter dit is primair bedoeld om het eerste gezicht wat op te frissen.

Wilt u meer van uw terrein onderhouden dan kunt u zelf de handen uit de mouwen steken of dit met Peter Sonneveld regelen, tegen een aantrekkelijk uurtarief komt hij graag aan uw tuinwensen tegemoet. U kunt hem benaderen via het emailadres: info@sonneveldgroenprojecten.nl
Groen Onderhoud