Instemming BIZ 2017-2021

Op dinsdag 20 december heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het BIZ voorstel. Na een ruim halfjaar inzet is het ons allen gelukt om de BIZ te verlengen. Met een ruime meerderheid heeft u nagenoeg allen voor de BIZ gekozen. U heeft dit bericht inmiddels ook per brief van de gemeente ontvangen.

Dit betekent dat we de komende 5 jaar gaan voortzetten wat we tot nu toe bereikt hebben, en verder. Met elkaar zorgen dat alles netjes, schoon, heel en veilig blijft en liefst nog beter wordt.

Vanuit het bestuur willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen!

Op naar een nieuwe BIZ 2017-2021

De ondernemingsvereniging van Bedrijvenpark Rodenrijs is bezig om een nieuwe BIZ te realiseren voor de komende vijf jaar. Daarbij wordt kritisch gekeken naar het nut en hetgeen bereikt is. Elke twee weken wordt in de Heraut een onderwerp toegelicht dat door de BBR is aangepakt:

Bedrijventerrein Rodenrijs in De Heraut

De ondernemingsvereniging van Bedrijvenpark Rodenrijs laat de lezers van De Heraut kennis maken met het grote aantal bedrijven dat zich bevindt op het bedrijventerrein. Ondernemers krijgen de gelegenheid de deur op een kier te zetten en de lezer een kijkje in de keuken te gunnen.

De voorgaande uitgaven kunnen hieronder worden bekeken:

Planning Dunea gewijzigd

De werkzaamheden van Dunea hebben in de eerste week reeds vertraging opgelopen door het weerbarstige straatwerk. De stenen zitten dermate vast dat het moeilijk is om deze los te maken en weer netjes terug in de sleuf te krijgen.

De bedoeling was om dit 4x te doen zoals in de vorige planning opgenomen. Door deze tegenvaller ontstaat het risico dat de werkzaamheden weken langer gaan duren. Ook gaat dit ten koste van de kwaliteit van de straatstenen omdat vele bewerkingen de stenen onnodig beschadigen.

We (stichting BBR, gemeente en Dunea) zijn een andere werkwijze overeengekomen. Als de stenen er uit zijn wordt de sleuf tijdelijk weer gedicht met kunststof rijplaten zodat de bereikbaarheid van alle panden gewaarborgd blijft. Daardoor kunnen de werkzaamheden vlotter verlopen waardoor de planning maar een fractie uitloopt.

Voordelen zijn dus dat alles redelijk op schema blijft, de panden zo goed mogelijk bereikbaar en niet onbelangrijk: er zal alles aan gedaan worden om het voetpad weer zo netjes mogelijk op te leveren.

De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

planning2

Werkzaamheden waterleiding Industrieweg

De drinkwaterleidingen in de Industrieweg in Berkel en Rodenrijs moeten worden vervangen. Hiervoor is het nodig graafwerkzaamheden te verrichten in het trottoir en/of rijbaan.

De werkzaamheden starten in de week van 5 september en duren naar verwachting tot 9 december. De planning is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden. Het  vervangen van de waterleiding vindt nu plaats, omdat wij het werk kunnen combineren met werkzaamheden van de gemeente Lansingerland

Gevolgen drinkwatertoevoer & bereikbaarheid

  • Tijdens de werkzaamheden moet uw drinkwatertoevoer mogelijk één of meerdere malen worden onderbroken. Daarover stellen wij u minimaal één dag voor de afsluiting schriftelijk op de hoogte. Op onze website dunea.nl vindt u tips over hoe u zich kunt voorbereiden op een wateronderbreking. Als u vanwege bedrijfsvoering eerder wilt worden geïnformeerd over het afsluiten van de drinkwatertoevoer, dan kunt u dit aangeven bij de projectleider.
  • Om de waterlevering zo kort mogelijk te onderbreken, is het nodig om een tijdelijk waterleiding aan te leggen. Deze wordt na aanleg van de definitieve leiding weer verwijderd. Er zal daarom drie keer worden gegraven op dezelfde locatie.
  • Vanwege de omvang van de werkzaamheden zullen in de Industrieweg de parkeervakken en/of het trottoir gefaseerd niet beschikbaar zijn voor parkeren. Ter plaatse van de betreffende gedeeltes wordt dit op voorhand aangegeven door middel van borden / afzetting.
  • Door de werkzaamheden wordt mogelijk het trottoir opengebroken. Uiteraard wordt de toegang tot uw woning / bedrijf bereikbaar gehouden. De bestrating wordt zo snel en zoveel mogelijk weer in oorspronkelijke staat hersteld.

Waar vinden de werkzaamheden precies plaats?

  • in de Industrieweg tussen huisnummer 90 t/m 124, de even kant:
  • in de Industrieweg tussen huisnummer 5 t/m 52, de even en oneven kant ;

Woont u niet op bovengenoemde adressen, dan zal de overlast beperkt blijven tot opbrekingen / verkeershinder / het onderbreken van de waterlevering.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neemt u dan contact op met de heer M. Straatman van aannemer Visser en Smit Hanab BV, te bereiken onder 06-22263044.

Met overige vragen kunt u terecht bij Dunea: de heer R. Berenbak, toezichthouder: 06 51828908, de heer J. van Hezel 06 29181531 of de heer C.M.J. Vogels, projectleider: 088-3475577.

Storingen

Onaangekondigde storingen aan de watertoevoer kunt u tussen 8.00 uur en 16.00 uur melden via  onze toezichthouder via telefoonnummer: 06 51828908 en na dit tijdstip via telefoonnummer 088-3474747.

 

Realisatie fietsoversteek Oudelandselaan

In de week van 19 tot en met 23 oktober zullen er asfaltwerkzaamheden plaatsvinden op de kruising Industrieweg/Oudelandselaan in verband met het realiseren van de fietsoversteek.

Van maandag tot en met vrijdag zal de Oudelandselaan afgesloten zijn tussen de Braillestraat tot en met de Industrieweg. In verband met het schoolverkeer zijn de werkzaamheden in de herfstvakantie gepland.

Er zullen op diverse plekken omleidingsborden worden geplaatst voor het verkeer. Er zijn ondertussen twee vooraankondigingsborden geplaatst om het verkeer vooraf in te lichten.

Omleiding aanleg Fietsoversteek

 

Langere duur werkzaamheden A13/N209

N209/A13 Weekendafsluiting 16 t/m 19 oktober : extra bericht
Op de aansluiting van de N209 – A13 (de Knoop) vinden komend weekend nog verschillende werkzaamheden plaats. De afsluitingen  van de op- en afritten van en naar de A13  duren langer dan eerder aangekondigd. Van vrijdag 16 oktober 21.00 uur tot en met zondag 18 oktober 08.00 uur zijn de op- en afritten van- en naar de A13 afgesloten. De afrit naar Rotterdam The Hague airport vanuit Rotterdam blijft open.

Overige afsluitingen
Ook willen we erop wijzen dat in hetzelfde weekend onderstaande afsluitingen plaatsvinden volgens het eerder bericht:

  • Weekendafsluiting N209 Doenkade -> 16  t/m 19 oktober:  De weekendafsluiting van de N209 Doenkade in de richting van de A13 is van vrijdag 16 oktober 20.00 uur tot en met maandag 19 oktober 05.00 uur.
  • Afsluiting Schieveensedijk 16 t/m 19 oktober:  De Schieveensedijk is afgesloten van vrijdag 16 oktober 20.00 uur tot en met maandag 19 oktober 05.00 uur.

Reserveweekend
Bij slecht weer wijken we uit naar het reserveweekend 23 t/m 26 oktober.

Hinder
Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Mogelijk is er geluidsoverlast door werkzaamheden. Hoewel de provincie er alles aan doet om overlast tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen. De provincie Zuid Holland vraagt hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/werkzaamheden-wegen/werk-wegen/n209/n209-a13/ Vragen en opmerkingen kunt u indienen via het reactieformulier op deze website. Ook kunt u zich via de website abonneren op de digitale nieuwsbrief van het project.Wegwerkzaamheden A13-N209 Afsluiting Schieveensedijk

Weekend- en nachtafsluitingen oktober A13 – N209

provincie-zuid-holland1

De provincie Zuid-Holland reconstrueert de aansluiting (knoop) van de N209 op de A13. Het bestaande viaduct over de A13 wordt vervangen door 2 nieuwe viaducten, de N209 krijgt vanaf de Doenbrug tot en met de aansluiting Vliegveldweg extra rijbanen, de op- en afritten van de N209 naar de A13 worden geoptimaliseerd en er komt een ecopassage onder de N209. 

Weekendafsluitingen oktober
In oktober wordt er tijdens een aantal weekenden geasfalteerd en worden er nieuwe verkeerslichten geplaatst. In verband hiermee worden de op- en afritten van de A13 afgesloten. Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid, fietsers en bromfietsers kunnen langs het werk rijden.  

Weekendafsluiting Vliegveldweg en afrit 11 (A13) richting Rotterdam The Hague Airport – 2 tot en met 5 oktober
De weekendafsluiting is van vrijdag 2 oktober 20.00 uur tot en met maandag 5 oktober 05.00 uur. In de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag is afrit 11 vanuit Rotterdam richting de luchthaven dicht van 21.00 tot 08.00 uur. Autoverkeer wordt omgeleid via afrit 10 (Delft-Zuid).

Nachtafsluiting oprit 11 richting Den Haag en afrit 11 (A13) vanuit Den Haag – 9 tot en met 12 oktober
Oprit 11 (richting Den Haag) en afrit 11 (vanuit Den Haag) zijn afgesloten in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag van 21.00 uur tot 08.00 uur. De nacht van zondag op maandag is een reserve-nacht in verband met mogelijk uitstel door slecht weer.

Weekendafsluiting N209 Doenkade en op- en afritten A13 – 16 tot en met 19 oktober
Van vrijdag 16 oktober 20.00 uur tot en met maandag 19 oktober 05.00 uur is de Doenkade (N209) afgesloten in de richting van de A13. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de op- en afritten van de N209 naar de A13 afgesloten van 21.00 tot 08.00 uur. De afrit naar Rotterdam The Hague airport vanuit Rotterdam blijft open.
De Schieveensedijk is van vrijdag 16 oktober 20.00 uur tot en met maandag 19 oktober 05.00 uur afgesloten.

Reserve-weekend
Het weekend van 23 tot en met 26 oktober is een reserve-weekend waar naar uitgeweken wordt bij slecht weer.

Hinder
Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Mogelijk is er geluidsoverlast als gevolg van de werkzaamheden. Hoewel de provincie er alles aan doet om dit tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen. De Provincie Zuid Holland vraagt hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website van de Provincie Zuid Holland. Daar zijn ook omleidingskaartjes te vinden.

Wegomleiding A13 N209

Uitnodiging Ondernemers BBQ op 10 september 2015

UITNODIGING Ondernemers BBQ: 

In het kader van ondernemers onder elkaar en elkaar beter leren kennen, daar eventuele interessante connecties opdoen en ervan profiteren, organiseren we voor alle ondernemers op ons bedrijvenpark op DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 een Barbecue! Deze Meet en Greet zal zijn op locatie Veilingweg 14 (Bij Koppert in de serre en tuin), inloop vanaf 17.00 uur.

Met name in het belang van het inschatten van de te regelen hoeveelheid eten en drinken is het van groot belang te weten wie er mee doet en wie niet.

Partners en kinderen zijn uiteraard ook welkom!

Graag verzoeken wij jullie ons te laten weten of je wel of niet komt en zo ja, met hoeveel personen.
Willen jullie dit ons laten weten via een e-mail? Klink hier! 

BBQ_header

 

Onderhoud Grijs/Groen op het Bedrijvenpark

Onderhoud Grijs/Groen op het Bedrijvenpark

Even en uitleg van grijs/groen: dit zijn die delen van het bedrijvenpark die niet door de gemeente onderhouden worden omdat deze niet onder het openbaar groen en/of straatwerk vallen.
Vorig jaar hebben we een proef gedaan met het onderhoud van deze gebieden. Velen van u kennen nog Jan Rodenburg met zijn BBR hesje compleet met bezem, schoffel en hark.

Groenvoorziening

Nu Jan gestopt is en de proef ten einde hebben we als bestuur besloten om door te gaan met het aanpakken van deze gebieden. Ondanks dat dit eigenlijk privéterrein is van de ondernemers willen we toch het aanzicht dermate op peil brengen en houden dat een ieder die het ervaart er positief tegenover staat. Een goed voorbeeld doet goed volgen, daar rekenen we op.

Dit betekent dat per 1 september het bedrijf Sonneveld Groenprojecten ongeveer 1 dag in de week in opdracht van de BBR deze zaken gaat aanpakken. We hebben een ronde gedaan met het bedrijf en aangegeven wat er gedaan moet worden om het aanzicht te verbeteren dus Sonneveld weet precies wat er moet gebeuren. Het kan dus zijn dat zij een strookje van uw eigen terrein meenemen echter dit is primair bedoeld om het eerste gezicht wat op te frissen.

Wilt u meer van uw terrein onderhouden dan kunt u zelf de handen uit de mouwen steken of dit met Peter Sonneveld regelen, tegen een aantrekkelijk uurtarief komt hij graag aan uw tuinwensen tegemoet. U kunt hem benaderen via het emailadres: info@sonneveldgroenprojecten.nl
Groen Onderhoud