skip to Main Content

Bestuur

Inez Houwen
Inez Houwen

Penningmeester

Leo Hofman

Voorzitter

Peet van Herk

Bestuurslid/Parkschout

Taken bestuur

Het BIZ bestuur draagt zorg voor het opstellen van de jaarplannen en de uitvoering van de activiteiten. De SBR (stichting bedrijvenpark rodenrijs) bestaande uit de heer John Luyt, de heer Douwe Jan Cupedo en de heer Tom Willemse is aangesteld als toezichthouder op de stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs. Als stichting vergaderen wij doorgaans 1x per 2 maanden en verder organiseren wij voorlichtingsavonden, verzorgen een nieuwsbrief en geven de website vorm.

Klik hier voor meer informatie over de wet BIZ.

Historie

Onder het motto “Op naar een modern gemengd bedrijvenpark Rodenrijs” is in december 1999 Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs opgericht. Haar bestaansrecht ontleent zij aan haar doelstelling om samen met de Gemeente Berkel & Rodenrijs en de Kamer van Koophandel Haaglanden, het verouderde industrieterrein Rodenrijs te renoveren tot een modern gemengd bedrijvenpark.

De belangrijkste redenen tot oprichting waren:

  • Verbetering waterbeheersing (bij harde regen staat helft terrein blank)
  • Vervanging riolering
  • nieuwe bestrating
  • verkeersplan e.d.
  • Herstructurering terrein: stedenbouwkundig, parkeren, bereikbaarheid

In Juni 2003 is begonnen met deze zogenaamde revitalisering. Voormalig burgemeester de Goeij-Smulders gaf het startsein met het plaatsen van de eerste rioleringsput.

BIZ / BBR

Om het resultaat van de revitalisering en de destijds behaalde kwaliteit te borgen zijn financiële middelen onmisbaar. Tot 2011 was er geen verplicht parkmanagement en zodoende ook geen vaste inkomsten. De SBR was afhankelijk van het aantal leden dat op vrijwillige basis deelnam.

Een experimentele wet, genaamd BIZ (Bedrijven Investerings Zone) bracht uitkomst in deze situatie. Begin 2011 is in samenwerking met de gemeente Lansingerland gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid en zodoende is de BIZ mede dankzij de keuze van de ondernemers een feit geworden. Om de BIZ te sturen is de stichting BBR (BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs) opgericht en aldus gestart op 1 januari 2012.
Missie en visie

De missie van de BBR is om de komende jaren een dermate kwaliteitsniveau te bereiken waarbij iedere ondernemer zich thuis voelt op het bedrijvenpark Rodenrijs. Het motto “Heel, schoon en veilig” moet een begrip zijn waardoor het bedrijvenpark een representatief gebied is met een minimum aan leegstand, geen klachten over de openbare ruimte en geen ruimte voor criminaliteit.

De visie van de stichting BBR is gebaseerd op het in de toekomst samengaan van de bedrijvenparken Oudeland, Spoorhaven en Rodenrijs. Eerst zal er een kwaliteitsslag gemaakt moeten worden op het eigen park. Door de vrijkomende middelen zal deze kwaliteit bereikt moeten worden. Doel hiervan is om de ondernemers te laten inzien dat parkmanagement noodzakelijk is en een bijdrage levert aan hun bedrijf. Schoon, heel en veilig wordt een begrip waar iedereen aan mee wil betalen, ook na de BIZ. Samenwerking van de 2 of 3 bedrijvenparken moet een verdere professionalisering van het dagelijks bestuur opleveren en verdere borging van de behaalde kwaliteit.

Bij samenwerking zijn de voordelen:

  • Schaalvoordelen bij onderhoud en eventueel investeringen
  • Inspraak bij invulling van lege panden en/of nieuwbouw
  • (Bouw)wensen van ondernemers ondersteunen bij de gemeente / autoriteiten

Veiligheid

Het bedrijvenpark wordt bij de beide in- uitgangen bewaakt met camera’s. Per 1 april 2014 is een raamovereenkomst afgesloten met de Stichting Veilig Oostland. Dit houdt andere in dat er een intensieve surveillance wordt uitgevoerd door de NVD. Klik hier om de raamovereenkomst te bekijken.